Links | Contact | Login

 

Over het NS-DISR

Het Nederlands Speekselcentrum - Dutch Institute for Salivary Research (NS-DISR) heeft als doel patiënten met speekselproblemen te begeleiden. Daarnaast gaat bijzondere aandacht uit naar de mogelijkheden speeksel te gebruiken als diagnostisch instrument bij het detecteren van andere (orale) aandoeningen en systemische ziekten. 

 
Het Nederlands Speekselcentrum bestaat uit drie units:
In de diverse speekselklinieken verspreid over het land kunnen patiënten terecht met klachten ten gevolge van veranderingen in de hoeveelheid of samenstelling van het speeksel. In de speekselkliniek wordt aanvullende diagnostiek verricht ten behoeve van het vaststellen van de klacht en wordt een persoonlijk advies opgesteld.
Diverse onderzoeken worden momenteel opgezet die gericht zijn op het optimaliseren van het gebruik van speeksel als diagnostisch medium in relatie tot:
  • Monddroogte
  • Orale pathologiëen
  • Systemische aandoeningen
  • Screening
Het Nederlands Speekselcentrum wil een kenniscentrum zijn voor patiënten met vragen rondom monddroogte. Daarnaast is het Nederlands Speekselcentrum een platform voor universiteiten om klinisch en basaal speekselonderzoek in Nederland en Europa te stimuleren.

Het Nederlands Speekselcentrum is een Instituut voor Speekselonderzoek en Diagnostiek, in 2007 opgericht door tandarts-epidemioloog dr. C.P. Bots.