Links | Contact | Login

 

Speekselkliniek Midden/West Nederland

De Mondzorgkliniek
dr. C.P. Bots, tandarts-epidemioloog
Tuinfluiter 5
3752 NA BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
 Voor intake spreekuur bel: Tel: 033 2999 533
Voor informatie en contactgegevens zie website: http://www.demondzorgkliniek.nl

Indien u verzekert bent bij ACHMEA, AGIS (of een van de actuele labels) kan -indien er sprake is van indicatie bijzondere tandheelkunde- aaanspraak gedaan worden op artikel 2.7a. Wij doen in dat geval een aanvraag voor u, waarna bepaald wordt of u al dan niet hiervoor in aanmerking komt.
Zo niet, dan bedragen de kosten voor het speekselonderzoek  per 1 januari 2014: Euro 248,70  (prestatiecodes: C28 (100,86euro), C22 (21,29 euro), M01(50,24 euro) en M32 (16,81 + 59,50 techniekkosten)) en worden afhankelijk van uw aanvullende verzekering mogelijk voor een deel vergoed.

De speekselkliniek Midden-Nederland is een samenwerkingsverband tussen De Mondzorgkliniek, de afdeling Orale Biochemie ACTA en het Nederlands Speekselcentrum.